İşbu tarih itibariyle Alpcan Sağlık A.Ş(Formula Hattat) ile kişisel verilerimi paylaşmış bulunmaktayım.

İşbu muvafakatname, 6563 Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında gerek her türlü satın alma işlemleri ve uygulamaları ile akdi-kanuni hususlardan bilgilendirilmem, çeşitli ürün-hizmetlerin ve genel/özel imkanların duyurulması, tanıtım ve reklamının yapılması için Alpcan Sağlık A.Ş.(Formula Hattat) tarafından tarafıma ilgili kanunlara uygun olarak ticari elektronik iletiler ve diğer iletiler gönderileceği, aşağıda belirttiğim iletişim bilgilerimin (isim, cep telefonu, mail adresi) bu amaçlar ile alındığı-alınacağı, istediğim her zaman iletişim tercihlerimi değiştirebileceğim veya hiçbir gerekçe göstermeksizin tarafıma gelen SMS/e-mail mesajlarında belirtilen işlemi (red) yaparak iletişimi durdurabileceğim (kanunlar gereği mümkün/gerekli iletişimlerin her durumda devam edeceği) ve diğer tüm ilgili hususlarda buradaki açıklamalar ve/veya sözleşmem ile bilgilenmiş/bilgilendirilmiş olarak ve iletişim bilgilerim de dahil sözleşmedeki her türlü kişisel verilerime ilişkin bütün izinlerim-haklarım saklı kalmak üzere; her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin çeşitli bilgilendirme, tanıtım, reklam, promosyon, satış ve pazarlama amacıyla, keza, ek hizmet bilgilendirmeleri, işlem ve uygulamaları için Formula Hattat tarafından kanunlara uygun şekilde kişisel verilerimin işlenmesine ve SMS/kısa mesaj, telefonla arama, e-posta/mail ve diğer elektronik iletişim araçları-kanalları yoluyla tarafıma ticari elektronik iletiler ve diğer iletiler gönderilmesine ilişkin açık rızamı içermektedir.

Yukarıda söz edilen mevzuata ilişkin açık rızamı işbu muvafakatname kapsamında hiçbir baskı altında kalmadan hür irademle verdiğimi beyan ederim.